Solpaneler

Solpaneler på tak

Solpaneler

Skärgårdspartner köper in och monterar/installerar och kopplar in solcellspaneler. Vi kan även installera solcellspaneler om kunden köpt själv, men vi låter inte kunden montera eller koppla in något själv.

Vem får installera solceller
Montering av solcellspaneler måste enligt genomföras av ett elinstallationsföretag.
För att ett företag ska kunna benämna sig som elinstallationsföretag måste företaget ha en elinstallatör anställd. vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register samt ha ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett ledningssystem som beskriver vilken typ av elinstallationsarbeten företaget utför, vem som utför dessa arbeten, och hur de utförs.

Certifierad solcellsinstallatör
Begreppet certifierad solcellsinstallatör kommer ur ett EU-direktiv som är implementerat i Sverige. Den certifieringen har in någon koppling till Sveriges regler om att solcellsinstallationen utan är ett frivilligt certifikat och en kvalitetsstämpel, men det är ingenting som räcker eller krävs för att man ska få utföra solcellsinstallationer.

Bygglov för solceller
2018 avskaffades kravet på bygglov för solceller som följer takets lutning i de allra flesta fall. Det kan dock krävas bygglov för byggnader som är värdefulla sett från en historisk, kulturhistorisk, estetisk eller miljömässig synpunkt, eller om solcellerna inte följer takets lutning. Fråga din kommun vad som gäller för just din fastighet om du är osäker.

Testa om solceller skulle vara en bra idé på din fastighet med Energimyndighetens solelkalkyl

Bidrag
Som privatperson kan man göra ett så kallat grönt avdrag när man köper solceller. Läs mer om Grönt bidrag här

© Skärgårdspartner - 2024 - All Rights Reserved