Våra priser

Alla våra priser är angivna inklusive moms. Våra arbeten är godkända för ROT-avdrag, förutom installation av pool samt felsökning.

Pris löpande arbeten

Minimidebitering:

1.900:-
I minimidebiteringen ingår bil, resa, tid för inköp av material, fakturering, avfallshantering, samt 1 (en) timme på plats hos kund.
Därefter debiteras enligt nedan

Vardagar 07.00-16.00:

750:-/timme

Vardagar 16.00-07.00 samt dygnet runt på helger:

1.500:-/timme

I arbetstiden (timdebiteringen) ingår följande:
Ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidsrapportering, avstädning, ev. sophantering.

Tillkommande kostnader:

  • Eventuella parkerings- eller trängselavgifter.
  • Kostnad för servicebil med 400:-
  • Extra säkringar 100:-/st

Pris fasta arbeten

Installation av jordfelsbrytare

På hus/lägenhet med 1 st central.
2 500:- före ROT-avdrag, med ROT-avdrag 1 750:-

Byte av 1-fas central

För lägenhet, ingår upp till 9 säkringar och 1 st jordfelsbrytare.
8 750::- före ROT-avdrag, med ROT-avdrag 6 950:-

Byte av 3-fas central

För lägenhet eller mindre villa, ingår upp till 6 st säkringar och 1 st jordfelsbrytare.
9 750:- före ROT-avdrag, med ROT-avdrag 7 950:-

För villa upp till 140 kvm, ingår upp till 19 säkringar och 1 st jordfelsbrytare.
14 250:- före ROT-avdrag, med ROT-avdrag 12 450:-

För villa större än 140 kvm, ingår 19 säkringar och 1 st jordfelsbrytare.
18 550:- före ROT-avdrag, med ROT-avdrag 15 850:-

OBS! Det kan tillkomma arbetstid för eventuell lokalisering av jordfel i huset. Debiteras enligt taxa för löpande arbeten.

Tillkommande kostnader:

  • Eventuella parkerings- eller trängselavgifter.
  • Kostnad för servicebil med 400:-
  • Extra säkringar 100:-/st

Jour inom Nacka och Värmdö

Jourtaxa:

  • Framkörningsavgift 2.500:-
  • Arbetstid 1.500:-/påbörjad timme
  • Materialkostnad tillkommer

© Skärgårdspartner - 2024 - All Rights Reserved