GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi sparar endast de personuppgifter som krävs;

– enligt bokföringslagen

– för att vi ska kunna fullfölja vårt garanti- och reklamationsansvar enligt konsumenttjänst- ochkonsumentköplagen

– för att vi ska kunna erbjuda tjänsten att bifoga dokument till kontaktförfrågningar.