Sebastian på skärgårdsbrygga med verktygsväska på.

Skärgårdens lokala elektriker

Skärgårdspartner – skärgårdens lokala elektriker. En pålitlig och professionell elfirma med auktoriserade elektriker och installatörer. Vi är verksamma i Stockholms skärgård och med basen på Värmdö. Vi vänder oss till privatpersoner, företag och föreningar och åtar oss alla typer av elarbeten. Till exempel ny- eller omdragning av el, nya vägguttag, byte eller utökning av el-centraler. Vi installerar även belysning på din altan, balkong eller garageuppfart och åtar oss inkoppling av laddstolpar med mera.

Kompetens, Trygghet och Service är våra ledord här på  Skärgårdspartner

Skärgårdspartner startade 2011. Vår långa erfarenhet och höga kompetens garanterar trygghet för kunden och säkra installationer. Inget jobb är för litet. Vi älskar de små jobbet som många andra ratar.

På Skärgårdspartner lägger vi stor vikt vid tillgänglighet. Vi arbetar alltid med kundens bästa för ögonen. Det gör vi bland annat genom att hålla en bra dialog och att alltid finnas till hands, genom hela projektet. Vi förstår att du behöver hjälp när du kontaktar oss och vi kommer samma dag eller dagen efter ditt samtal.

https://skargardspartner.se/calendar

Bidrag för grön teknik

För att motivera hushåll att investera i klimatsmarta energilösningar har regeringen beslutat att förenkla för privatpersoner att välja fossilfria alternativ. Från 1 januari 2021 kan du söka skatteavdrag för investeringar i så kallad grön teknik. Skatteavdraget ersätter det tidigare statliga bidraget och fungerar ungefär som ROT-avdrag.

Bidraget är uppdelat på material och arbetstid. För att kunna söka om bidrag för materialet, måste laddstolpen eller laddboxen vara inköpt av en auktoriserad elektriker. Om du köper in materialet själv kan du ”bara” söka bidrag för arbetskostnaden.

Det här gäller för bidraget:

  • Installerar du en laddningspunkt till ditt elfordon får du göra ett avdrag på 50% för kostnaden av arbete och material.
  • Avdraget för grön teknik får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person.
  • Beloppet dras av på fakturan, sedan ansöker företaget om den resterande summan hos skatteverket, läs mer om bidraget Grön teknik här

© Skärgårdspartner - 2024 - All Rights Reserved